Karta Dużej Rodziny – czym jest i jakie daje korzyści?

Karta Dużej Rodziny (LFC) to specjalna karta wydawana przez rząd rodzinom z trójką lub większą liczbą dzieci. Oferuje ona szereg korzyści, które pomagają rodzinom wielodzietnym radzić sobie finansowo.

Główną zaletą LFC jest to, że umożliwia rodzinom otrzymywanie zniżek na różne towary i usługi. Obejmuje to zniżki na transport publiczny, bilety do kina i inne formy spędzania wolnego czasu. Daje również dostęp do zniżek na artykuły codziennego użytku, takie jak żywność, odzież i artykuły gospodarstwa domowego.

LFC zapewnia również dostęp do dodatkowego wsparcia finansowego. Obejmuje to ulgi w podatku dochodowym, dostęp do mieszkań socjalnych oraz dodatkowe zasiłki dla większych rodzin. Karta daje również dostęp do specjalnych usług, takich jak bezpłatne badania lekarskie i zniżki na sprzęt medyczny.

Aby otrzymać kartę LFC, rodziny muszą spełnić pewne kryteria. Należy do nich posiadanie trójki lub więcej dzieci, które mieszkają razem w jednym gospodarstwie domowym. Rodziny muszą również spełniać kryteria określone przez rząd w celu przyznania karty. Kryteria te obejmują łączny dochód gospodarstwa domowego poniżej 32 000 euro rocznie oraz łączne zadłużenie gospodarstwa domowego poniżej 10 000 euro.

Karta LFC jest wydawana przez Departament Ochrony Społecznej (KDR) i zarządzana przez władze lokalne (KAR). Należy pamiętać, że LFC nie jest formą pomocy społecznej i nie ma na celu zastąpienia innych form wsparcia ze strony państwa. Ma on na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego rodzinom, które mają problemy z kosztami utrzymania dużej rodziny.

Podobne posty